Still standing strong!

De Deltawerken, het verdedigingssysteem ter bescherming tegen hoogwater. Aan de Deltawerken is decennialang gebouwd. Het oorspronkelijke plan voor het bouwen van de Deltawerken bevatte de werken in Zeeland, het zuiden van Zuid-Holland en Noord-Brabant. Deze Deltawerken, met name de Oosterscheldekering en de Maeslantkering, trekken nog steeds internationaal veel aandacht. Door de American Society of Civil Engineers zijn de Deltawerken tot één van de zeven moderne wereldwonderen verklaard.